εναπόδεικτος


εναπόδεικτος
ἐναπόδεικτος, -ον (Α)
αυτός που γίνεται φανερός με αποδείξεις, αποδεδειγμένος, σαφής, φανερός, εναργής («τὰς ἐναποδείκτους τοῡ δεσπότου φωνάς», Αθανάσ.).
επίρρ...
ἐναποδείκτως
αποδεδειγμένως, σαφώς, φανερά.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.